Članak 1.

Organizator (Priređivač) – nagradnog darivanja pod nazivom „darivanje“ su  Amidal, vl. Dalibor Vugrinec, Kozarnjak 60, 48000 Koprivnica i Party shop Balončić, vl. Tina Jakopčin, Ulica Ante Stračevića 5A, 48000 Koprivnica u daljnjem tekstu Organizator. Nagradno darivanje priređuje se radi promidžbe proizvoda i usluge Organizatora.

Članak 2.

Trajanje – Darivanje se održava od 21.05. u 14:00 do 30.05.2020. u 12:00h. Pravila Nagradnog darivanja bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora:

https://www.facebook.com/amidalhr

Članak 3.

Pravo sudjelovanja – U nagradnom darivanju mogu sudjelovati svi korisnici društvene mreže Facebook (http://web.facebook.com/) koji su državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Profil mora biti u skladu s pravilima Facebooka (http://web.facebook.com/legal/terms). U nagradnom darivanju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i ostalih tvrtki uključenih u nagradno darivanje, sa svojom užom obitelji.

Članak 4.

Način sudjelovanja – Za sudjelovanje u nagradnom darivanju potrebno je u komentaru ispod nagradne slike objaviti svoju navijačku fotografiju.

Članak 5.

Odluka o pobjedniku i nagrade – Žiri sastavljen od jednog djelatnika tvrtke Amidal i jednog djelatnika tvrtke Party shop Balončić odabiru se 3 dobitnika (izbor žirija) postera i poklon paketa te 2 dobitnika samo poklon paketa. Proglašenje dobitnika održat će se na Facebook stranici 30.05. iza 14h. Nagrade: 3 x personalizirani poster i poklon paket, 2x poklon paket. Dobitnik nema pravo zahtijevati nagradu različitu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Članak 6.

Diskvalifikacija – Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti komentare, ako sudionik prekrši ova pravila. Svi sudionici koji su diskvalificirani će biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji preko Facebooka.

Članak 7.

Predaja nagrada – Nagrada će biti poslana na željenu adresu, a preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima. Ako se dobitnik ne javi Organizatoru na Facebook stranici u roku od 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, gubi pravo na nagradu. Nagrada se zatim dodjeljuje sljedećem izvučenom i tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 48 sati. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta dobitnika, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika.

Članak 8.

Pravila Facebook stranice – Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je natječaj ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9.

Zaštita osobnih podataka – Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradne igre, organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradne igre organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade,

Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradne igre briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Članak 10.

Opće odredbe – Nakon što je dobitnik Organizatoru potvrdio svoju adresu stanovanja, Organizator preporučenom pošiljkom šalje nagradu na primljenu adresu. Dobitnik je dužan svojim potpisom ovjeriti primanje nagrade, čime kurirska služba jamči Organizatoru predaju nagrade. Ukoliko dobitnik nije dostupan na adresi stanovanja u tom trenu, dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana. Nakon isteka roka, dobitnik gubi pravo na preuzimanje nagrade i Organizator zadržava nagradu. Organizator nije odgovoran ako dobitnik nije dostupan zbog netočnosti podataka ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta. Dobitnik može biti samo jedan član uže obitelji (supružnik/roditelj, dijete, brat ili sestra) i organizator zadržava pravo da od dobitnika zatraži osobne dokumente koji potvrđuju srodstvo. Također, više igrača s istim prezimenom, na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu. Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.